Autorka logo: Anna Kamińska anna.kaminska26@wp.pl

osobiście lub poprzez Skype’a: Al. Racławickie 44a – mgr Adam S. Mościcki – tel. 50 77 01234


Random header image... Refresh for more!

Z szacunku do siebie

Nierozwiązane problemy powodujące dyskomfort emocjonalny, czy też używanie środków zmieniających nastrój w istotny sposób komplikują postrzeganie własnej osoby i zaburzają zdrowe dążenie do samoakceptacji. A przecież w sposób naturalny każdy człowiek pragnie posiadać jak największy szacunek dla siebie samego. Tylko, że budowanie lub odzyskiwanie szacunku oparte jest na samopoznaniu i samo doświadczaniu własnej osoby oraz na obserwacji sposobu, w jaki traktują nas inni ludzie. Dlatego też im bardziej nierzeczywisty będzie obraz siebie lub im gorzej będą nas traktować inni tym szacunek dla siebie będzie mniejszy i tym większa będzie potrzeba jego odzyskania.

Dyskomfort emocjonalny boleśnie odczuwają dzieci z domów dysfunkcyjnych (DDD lub DDA),  u których bardzo trudno jest o realistyczną ocenę siebie samego. Najczęstszym problemem, z jakim spotyka się młody człowiek w domu dysfunkcyjnym jest problem nadmiernego i powszechnego krytycyzmu, którego skutkiem jest niska samoocena. Brak szacunku, którego doświadcza od najmłodszych lat powoduje ogromne zamieszanie w jego emocjach oraz osądach dotyczących zarówno jego samego jak i osób mu bliskich. Ten zaburzony osąd w istotny sposób przeszkadza w budowaniu własnego, pozytywnego wizerunku siebie samego, a co więcej jest powodem problemów w relacjach z innymi ludźmi. Taki stan rzeczy może utrzymywać się w dorosłym życiu powodując wiele rozczarowań i frustracji będących podłożem depresji, nerwic i uzależnień.

Podobny stan rzeczy jest udziałem współmałżonków osób zażywających środki zmieniające nastrój, którzy nierzadko przejmują na siebie całość obowiązków domowych i wychowawczych nie mając już czasu na budowanie szacunku dla siebie. Czasami też w sposób drastyczny usiłują przywrócić dawny porządek i odzyskać szacunek dla własnego wysiłku i siebie jako osoby. Niekiedy też upadają na duchu nie mając siły na przeciwstawienia się niekorzystnemu biegowi wydarzeń.

Dlatego też niezależnie od tego jak wygląda Twoja obecna sytuacja życiowa i rodzinna warto zatrzymać się i odzyskać szacunek dla samego siebie. Robiąc to spowodujesz, że osoby Ci bliskie będą miały szansę na odzyskanie szacunku dla siebie samych oraz dla Ciebie.